Par banku Investoriem

Konti un maksājumi

Broker Link sistēma

Kompānijas, kas pārvalda klientu aktīvus, nereti saskaras ar grūtībām iegūt datus par savu klientu portfeļiem no turētājbankām.

Uzskaites nianšu atšķirību un dažādu datu formātu dēļ klientu atskaišu veidošana nav vienkāršs uzdevums. Katra banka izvēlas savu veidu, kā noformēt klientu atskaites, dati nereti iegūstami tikai PDF failu vai pat papīra izdruku veidā. Tajos bieži vien trūkst nepieciešamās transakciju detalizētības, lai izskaitļotu visus portfeļu trasta pārvaldīšanas efektivitātes rādītājus.

Rietumu Banka ir pirmā tirgū, kas piedāvā iespēju automātiski un droši saņemt pieeju strukturētiem datiem par investīciju portfeļiem ar JSON API — Rietumu Broker Link palīdzību. Šī iespēja ietver informācijas saņemšanu par pozīcijām, finanšu instrumentu kustību pa kontiem, kā arī izrakstus.

Aktīvu pārvaldības kompānijas ietilpst korporatīvo klientu lokā, kuru apkalpošanā specializējas Rietumu Banka. Banka kalpo par ērtu tehnoloģisku aizmugursistēmu (backend), padarot savu infrastruktūru pieejamāku integrācijai un savu informācijas servisu veidošanai uz tās pamata.
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)