Par banku Investoriem
Biznesa ideju konkurss
Kādas ir bankas iespējas
monetizēt Atvērtās sadarbības platformas
jeb EU Open Banking PSD2 regulējumu?

Dalies ar savām idejām
un iegūsti naudas balvu 1000EUR!

Konkursa noteikumi
Konkurss sastāv no 2 kārtām.
1 Kārta - Bankas eksperti novērtē studentu iesniegtos darbus. Darbus jāiesniedz sūtot uz e-pasta adresi: ideas@rietumu.lv
2 Uz 2. kārtu tiks izvirzīti tie studenti, kuri būs sagatavojuši labākos darbus.

Kārtas dalībnieki saņems savus darbus ar papildus bankas ekspertu komentāriem, kā rezultātā 2. kārtas dalībniekiem jāsagatavo sava darba prezentācija, kas jānoprezentē Bankas trīs ekspertu klātienē.
Uzdevuma ievads
2015 gadā ES tika apstiprināta jauna direktīva -- DIRECTIVE (EU) 2015/2366 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2015 on payment services in the internal market (PSD2). 2018. gada jūlijā, balstoties uz direktīvu, tika ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā.

Termini

AISP (Account Information Service Provided) – pakalpojumu sniedzēji, kuri var apskatīt informāciju par klientu, iepriekš saņemot klienta piekrišanu. Pamatinformācija, kura tiek sniegta – konta numuri, konta pārskats, atlikumi, maksājumi.

PISP (Payment Initiation Service Provider) – pakalpojumu sniedzēji, kuri var iniciēt maksājumus klienta vārdā.
API (Application Programming Interface) – platforma/interfeiss, kurā klients darbojas

Visiem licencētiem AISP un PISP ir pieejami banku API bez papildu sadarbības līgumu parakstīšanas.
Uzdevums un mērķis
Apkopot un aprakstīt konkrētus piedāvājumus, kurus banka var ievest savā API platformā ar mērķi gūt pelņu.
Lūgums sagatavot aprakstu, prezentāciju līdz trīs A4 lapām.
Darba saturā iekļaut atbildes uz zemāk minētajiem jautājumiem un
iedāvāt konkrētus produktus un/vai pakalpojumus.
Kādas ir bankas iespējas ‘’monetizēt’’ EU Open Banking PSD2 regulējumu ? Kādus inovatīvus produktus un pakalpojumus bankas var piedāvāt saviem klientiem sakarā ar EU Open BankingPSD2 ? Kādi ir uzņēmumu (bankas klientu) ieguvumi un iespējas no EU Open Banking PSD2 ieviešanas ?
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)