Par banku Investoriem

Par banku

Publicēts auditēts Rietumu Bankas 2018. gada finanšu pārskats un auditora slēdziens

2019. g. 4. aprīlis, 17:56 / Finanšu rezultāti AS Rietumu Banka valde nosūtījusi akcionāriem apstiprināšanai 2018. gada finanšu pārskatu un auditora uzņēmuma BDO Latvia slēdzienu.

Bankas aktīvi 2018. gada 31. decembrī bija 1,5 miljardi eiro, klientu noguldījumu apjoms 1 miljards eiro, kapitāls un rezerves 458 miljoni eiro.

Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs ir 36,62%, kapitāla atdeve pēc nodokļu samaksas (ROE) ir 4,62%, aktīvu atdeve (ROA) – 1,14%.

Rietumu Bankas padomes un valdes ziņojumā teikts, ka 2018. gads bankai bija svarīgu lēmumu un pārmaiņu gads, kas radās negaidītu un dažbrīd dramatisku valsts finanšu nozares notikumu rezultātā. Rietumu Banka bija pirmā banka Latvijā, kura kardināli un ļoti neilgā laikā veica nepieciešamās izmaiņas, koriģējot savu uzņēmējdarbības modeli atbilstīgi jaunajām prasībām un apstākļiem. Tā, nekavējoties tika pārtrauktas darījumu attiecības ar veselu klientu segmentu, ka rezultātā augsta riska klientu daļa samazinājās no 30% 2017. gada 31. decembrī līdz 3.1% 2018 gada 31. decembrī.

Šos lēmumus efektīvi īstenot ļāva daudzu gadu konservatīvā aktīvu izvietošanas politika un pastāvīgi uzturētais ārkārtīgi augstais likviditātes līmenis. Laika posmā no 2018. gada februāra līdz šī finanšu pārskata apstiprināšanas brīdim Rietumu Bankas likviditātes seguma koeficients nebija zemāks par 652% (minimālais normatīvs ir 100%), bet 2018 gada 31. decembrī tas bija 1290%.

Banka īstenoja plašu efektivitātes paaugstināšanas programmu, tās rezultātā banka un koncerns saglabā augstus peļņas rādītājus pie būtiska aktīvu samazinājuma, ko radīja sadarbības pārtraukšana ar veselu klientu grupu.

Rietumu Bankas aktuālais uzņēmējdarbības modelis paredz sadarbību ar lieliem un vidējiem uzņēmumiem, fiziskām personām no ES valstīm, tostarp no Baltijas. Otrajā pusgadā banka aktivizējusi savu darbu kreditēšanas jomā, jau īsā laikā sasniedzot labus rezultātus. Tajā pat laikā banka saglabā te tradicionālo konservatīvo pieeju, īpašu uzmanību veltot plašai kredītportfeļa diversifikācijai.

Banka klientiem piedāvā inovatīvus finanšu produktus, kas maksimāli atbilst viņu individuālajiem mērķiem un vajadzībām.

Banka attīsta darbu arī ar jauniem finansējuma avotiem, tostarp aktīvi piesaista ES valstu, tajā skaitā Vācijas, iedzīvotāju noguldījumus. Nākotnē Rietumu Banka turpinās ievērot konservatīvu aktīvu sadalījuma politiku, kas ir turpmākas stabilas attīstības pamats.

„Mēs turpinām uzmanīgi vērot finanšu tirgus notikumus un vērtēt tos. Arī turpmāk īstenosim perspektīvus biznesa risinājumus, strādāsim, lai nostiprinātu bankas un visas valsts finanšu nozares reputāciju. Gribu pateikties klientiem un partneriem par viņu uzticību un sadarbību sarežģītā laika posmā, kas ir veiksmīgi pārvarēts. Ar gandarījumu konstatējam, ka Rietumu Bankas priekšrocības un pakalpojumus šobrīd novērtē aizvien vairāk jaunu klientu. Mēs ar pārliecību raugāmies uz priekšu, izvirzām sev jaunus mērķus un risinām jaunus attīstības uzdevumus,” – saka Rietumu Bankas valdes priekšsēdētājs Rolfs Fulss.

Ņemot vērā auditora ieteikumus un rūpējoties par visaugstākā finanšu stabilitātes līmeņa uzturēšanu arī turpmāk, bankas valde ir pieņēmusi lēmumu novirzīt papildu 14 miljonus eiro uzkrājumu veidošanai potenciāli iespējamu tiesvedību izdevumu segšanai. Tādejādi Rietumu Bankas tīrās peļņas rādītājs 2018. gadā ir 21,5 miljoni eiro, Rietumu Bankas koncerna kopējā peļņa ir 23,5 miljoni eiro.

Auditētais finanšu pārskats un auditora slēdziens vēlāk tiks apstiprināti Rietumu Bankas akcionāru sapulcē.

Pārskatu varat lasīt mūsu mājaslapā.Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)