Par banku Investoriem

Par banku

Uzņēmums Rietumu Līzings veicis korporatīvo obligāciju emisiju

2019. g. 16. janvāris / Serviss Rietumu Bankas meitasuzņēmums Baltkrievijā – Rietumu Līzings – emitējis obligācijas ASV dolāros ar ienākumu likmi 6% gadā.

Vērtspapīru termiņš ir trīs gadi. Obligācijas nomināls ir 1000 USD, kopējais emisijas apjoms – 1 miljons USD.

Kuponu ienākumu izmaksa notiek katru ceturksni. Turklāt saskaņā ar turētāja vēlmi, emitents apņemas vienu reizi gadā par nominālvērtību atpirkt viņa obligācijas, saglabājot uzkrāto ienākumu (ikgadējā oferte).

Rietumu Līzings Baltkrievijas līzinga pakalpojumu tirgū veiksmīgi darbojas jau vairāk nekā 15 gadus, – faktiski kopš tā izveides. Mūsu uzņēmuma darbība vērsta vairākos virzienos, dažos no tiem esam vietējā tirgus līderi, piemēram, kravas autotransporta un privātpersonu vieglo automobiļu līzinga jomā. Obligāciju emisijas gaitā iegūtie līdzekļi vispirms tiks izmantoti mūsu pakalpojumu attīstīšanai tieši šajās jomās,” – stāsta Rietumu Līzinga direktors Andrejs Orlovs.

Rietumu Līzinga obligāciju izvietošanas likme atbilst Baltkrievijas valsts un lielāko privāto emitentu piedāvāto vērtspapīru šā brīža ienākumu līmenim.

Speciālisti norāda, ka emitēto obligāciju ienākuma līmenis ir augstāks nekā Baltkrievijas banku piedāvātās likmes noguldījumiem ASV dolāros (pašlaik no 0,8% līdz 3% gadā), un uzsver tādās to priekšrocības kā visai īss apgrozījuma periods un ikgadēja oferte.

Saskaņā ar Baltkrievijas Republikas likumiem ienākumi no ieguldījumiem obligācijās netiek aplikti ar nodokli, tā vairojot šo finanšu instrumentu popularitāti. Šis tirgus pašlaik strauji aug; tā kopējais apjoms tiek vērtēts par 1,2 miljardiem USD.

Lai iegādātos Rietumu Līzinga obligācijas, fiziskai vai juridiskai personai jābūt atvērtam depo kontam jebkurā Baltkrievijas bankā, un šajā bankā jāiesniedz iesniegums par obligāciju pirkšanu; saņemot uzdevumu, banka iegādāsies obligācijas un ieskaitīs tās depo kontā.

Saskaņā ar Baltkrievijas Līzinga uzņēmumu asociācijas ziņām, kopš 2004. gada Rietumu Līzings stabili atrodas valsts līzinga tirgus uzņēmumu TOP 5 sarakstā. Kopš 2012. gada šis uzņēmums piegādā valstī 10% jaunu vilcējmašīnu. Rietumu Līzings 2017. gadā pārvaldīja 23% privātpersonu autolīzinga tirgus. Kopējais uzņēmuma līzingu portfeļa apjoms emisijas dienā bija 42,2 miljoni USD.

Juridisko un konsultatīvo atbalstu Rietumu Līzinga obligāciju emisijā ir veikusi Baltkrievijas Republikas vērtspapīru tirgus profesionāls dalībnieks – SAS Aigenis.

Šajā jaunumu apskatā publicētā informācija par „Rietumu Līzinga“ obligāciju emisiju:

- nav emitenta un/vai АS „Rietumu Banka” un/vai trešo personu piedāvājums vai aicinājums veikt obligāciju iegādes darījumu. Ne šajā rakstā publicētā informācija, ne cita ar obligāciju emisiju saistītā informācija nav jāuzskata par emitenta un/vai АS „Rietumu Banka,” un/vai trešo personu ieteikumu vai aicinājumu iegādāties obligācijas;

– nav un nebūs publisks piedāvājums Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē. Vēršam jūsu uzmanību, ka „Rietumu Līzinga” obligāciju emisija nav reģistrēta un informācija par to nav publicēta Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumā un Eiropas Savienības likumdošanas noteiktajā kārtībā;

– šo informāciju nevar izmantot, lai izteiktu piedāvājumu, vai kā instrumentu piedāvājuma izskatīšanai par obligāciju iegādi Latvijas Republikas, ES/EEZ dalībvalstu teritorijās, kā arī jurisdikcijās, kur šāds piedāvājums nav atļauts, vai no tādu personu puses, kurām piedāvājuma izteikšana par obligāciju iegādi ir pretlikumīga;

– АS „Rietumu Banka” līzinga grupas „Rietumu Līzings” obligāciju emisijas ietvaros nav emitents, aģents vai šīs emisijas izplatītājs, kā arī tai nav nekāda cita Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumā paredzēta statusa;

– АS „Rietumu Banka” nekādā veidā nav atbildīga par trešajām personām, kas izskata iespēju iegādāties obligācijas vai jau ir tās iegādājušās.Eleonora Gailiša
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: +371-67020506
Fakss: +371-67020563
E-pasts: egailisha@rietumu.lv
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)