Par banku Investoriem

Tirdzniecības finansējums

Īstermiņa kredīti

Īstermiņa kredīti paredzēti tam, lai uz īsu brīdi palielinātu kompānijas apgrozāmo līdzekļu apjomu (piemēram, ar mērķi iegādāties jaunas preces, pamatlīdzekļus vai nekustamo īpašumu).

Kredītus izsniedz sekojošās valūtās - EUR.

Kredīta minimālā summa:
  • Uzņēmumiem - Latvijas rezidentiem: 200 000 EUR.
  • Uzņēmumiem - Latvijas nerezidentiem - 1 milj. EUR.

Īstermiņa kredīti tiek izsniegti uz laiku no 3 mēnešiem līdz 3 gadiem. Par ķīlu (nodrošinājumu) var kalpot nekustamais īpašums, iekārtas, preču rezerves, uzņēmuma debitoru parādi utt.

Maksimālie bankas finansējuma apjomi atkarībā no nodrošinājuma (ķīlas) veida:

Ķīlas veids

Finansējuma apjoms
Nekustamais īpašums *
70% no tirgus vērtības
Zeme * ** ***
50% no tirgus vērtības
Ražošanas iekārtas, mašīnas
60%
Citi pamatlīdzekļi
50%
Preču rezerves
50%
Debitoru parādi
50%
* Bet ne vairāk kā 90% no ātras realizācijas vērtības.
** Ja zemes (teritorijas) izmantošanas veids ir: dzīvojamās apbūves teritorija, jauktas apbūves teritorija, centru apbūves teritorija, ražošanas un rūpniecības teritorija.
*** Ja kredīta ņēmēja ienākumi ir pietiekoši, lai atmaksātu kredītu un ieķīlāta īpašuma pārdošana nav vienīgais kredīta atmaksas avots.

Ja par ķīlu kalpo nekustamais īpašums, nepieciešams veikt tā vērtēšanu. Rietumu Banka saviem klientiem piedāvā vairāku nekustamo īpašumu novērtēšanas kompāniju pakalpojumus uz izdevīgiem noteikumiem (Latio, Nira Fonds, Arco Real Estate, Eiroeksperts, Colliers International u.c.).

Banka var izsniegt kredīta pamatsummu pa daļām, saskaņā ar projekta realizācijas grafiku, kā arī piemērot atvieglojumus attiecībā uz kredīta atmaksāšanu. Piemēram, atlikt pamatsummas atmaksu uz projekta ieviešanas, celtniecības, iekārtu montāžas laiku utt.

Procentu likmes

Īstermiņa kredīti var tikt izsniegti kā ar fiksēto procentu likmi, tā arī ar mainīgo procentu likmi, kuru veido likmes mainīga daļa (Londonas starpbanku tirgus likme LIBOR - London Interbank Offered Rate) un likmes fiksēta daļa.

Mainīgo likmi kredītiem EUR aprēķina, sākot no 3 mēn. LIBOR EUR + 5%. Banka var noteikt kredītiem ar mainīgo procentu likmi minimālās likmes līmeni. Pašlaik šis minimālais kopējās likmes līmenis kredītiem var sastādīt 8% gadā.

Fiksēto likmi kredītiem aprēķina, sākot no 8% gadā. Maksimālā fiksētā likme kredītiem EUR ir 12% gadā.

Gan fiksētā, gan mainīgā likme ir atkarīga no konkrētā projekta riska pakāpes, uzņēmuma finansiāla stāvokļa, nodrošinājuma likviditātes un citiem faktoriem.

Norādītie likmju līmeņi attiecas uz kredītiem Latvijas rezidentiem. Nerezidentu kreditēšanas nosacījumi tiek izskatīti individuālā kārtībā.

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)