Par banku Investoriem

Tirdzniecības finansējums

Ilgtermiņa kredīti

Ilgtermiņa kredīti ir paredzēti uzņēmuma pamatlīdzekļu iegādei, nekustamā īpašuma iegādei, celtniecībai vai rekonstrukcijai, kā arī jaunu biznesa projektu attīstībai. Iegādājoties nekustamo īpašumu, tiek izmantots īpašs darījumu konts.

Kredītus izsniedz sekojošās valūtās - EUR.

Kredīta minimālā summa:
  • Uzņēmumiem - Latvijas rezidentiem: 200 000 EUR.
  • Uzņēmumiem - Latvijas nerezidentiem - 2 milj. EUR.

Par ķīlu (nodrošinājumu) var kalpot nekustamais īpašums, iekārtas, preču rezerves, uzņēmuma debitoru parādi utt.

Maksimālie bankas finansējuma apjomi atkarībā no nodrošinājuma (ķīlas) veida:

Ķīlas veids

Finansējuma apjoms
Nekustamais īpašums *
70% no tirgus vērtības
Zeme * ** ***
50% no tirgus vērtības
Ražošanas iekārtas, mašīnas
60%
Citi pamatlīdzekļi
50%
Preču rezerves
50%
Debitoru parādi
50%
* Bet ne vairāk kā 90% no ātras realizācijas vērtības.
** Ja zemes (teritorijas) izmantošanas veids ir: dzīvojamās apbūves teritorija, jauktas apbūves teritorija, centru apbūves teritorija, ražošanas un rūpniecības teritorija.
*** Ja kredīta ņēmēja ienākumi ir pietiekoši, lai atmaksātu kredītu un ieķīlāta īpašuma pārdošana nav vienīgais kredīta atmaksas avots.

Ja par ķīlu kalpo nekustamais īpašums, nepieciešams veikt tā vērtēšanu. Rietumu Banka saviem klientiem piedāvā vairāku nekustamo īpašumu novērtēšanas kompāniju pakalpojumus uz izdevīgiem noteikumiem (Latio, Nira Fonds, Arco Real Estate, Eiroeksperts, Colliers International u.c.).

Jaunu projektu finansēšana

Gadījumā, ja kredīts tiek izsniegts ēku celtniecībai vai rekonstrukcijai, kā arī jaunu biznesa projektu attīstībai, kredīta summa var sasniegt 70% no projekta ieviešanas izmaksām.

Finansējot jaunus projektus, banka izsniedz kredīta pamatsummu pa daļām saskaņā ar projekta realizācijas grafiku. Procentus par kredīta izmantošanu banka aprēķina tikai no faktiski izmantotās kredīta daļas.

Banka var piemērot atvieglojumus attiecībā uz kredīta atmaksāšanu. Piemēram, atlikt kredīta pamatsummas atmaksu līdz projekta ieviešanai ekspluatācijā.

Procentu likmes

Ilgtermiņa kredītus izsniedz ar mainīgo procentu likmi, kuru veido likmes mainīga daļa (Londonas starpbanku tirgus likme LIBOR - London Interbank Offered Rate) un likmes fiksēta daļa, kura ir atkarīga no konkrētā projekta riska pakāpes, uzņēmuma finansiālā stāvokļa, nodrošinājuma likviditātes un citiem faktoriem.

Kredītiem EUR mainīgo likmi aprēķina, sākot no 3 mēn. LIBOR EUR + 5%. Tajā pat laikā banka var piemērot kredītiem ar mainīgo procentu likmi minimālās likmes līmeni. Pašlaik šis minimālais kopējās likmes līmenis kredītiem EUR var sastādīt 8% gadā.

Norādītie likmju līmeņi attiecas uz kredītiem Latvijas rezidentiem. Nerezidentu kreditēšanas nosacījumi tiek izskatīti individuālā kārtībā.

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)