Par banku Investoriem
Uzkrājumi un investīcijas

Cash Reserve Fund USD

Apakšfonds ir izveidots ar mērķi saņemt samērā stabilus ienākumus, saglabājot ātru piekļuvi ieguldītajiem līdzekļiem. Apakšfonds piedāvā ieguldītājiem iespēju efektīvi pārvaldīt brīvos līdzekļus īstermiņa periodā, investējot īstermiņa un vidēja termiņa parāda vērtspapīros, naudas tirgus instrumentos ar zemu un mērenu riska līmeni, kā arī noguldot līdzekļus kredītiestādēs. Apakšfonda ienesīguma mērķa līmenis ir tuvs pašreizējam īstermiņa parāda vērtspapīru un bankas īstermiņa krājproduktu ienesīguma līmenim.

Potenciālā investora laika robežas – īstermiņa, līdz vienam gadam, vēlme riskēt – zema.

Apakšfondā noguldījumus var veikt gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Pamatinformācija
Apakšfonda nosaukums
Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund–USD
ISIN
LV0000400877
Biržas kods
RAMCRUFR
Izveidošanas datums
2014. gada 1. septembris
Reģistrācijas vieta
Latvija
Statuss
Atvērts
Valūta
USD (ASV dolārs)
Cenu aprēķins
Katru dienu
Pirkšanas komisijas maksa
0.0%
Pārdošanas komisijas maksa
0.0%
Pārvaldes komisijas maksa
0.1% (gadā)
Turētājbankas komisija
0.15% (gadā)
Turētājbanka
Rietumu Banka
Auditors
SIA BDO Assurance
Finanšu gads
31. decembris
Minimālā ieguldījumā līdzekļu summa
1 000,00 USD
Ienesīgums
Parādīt datus par periodu:   -
ISIN
Datums
NAV
1 diena
1 mēnesis
3 mēneši
1 gads
Cash Reserve Fund USD
LV0000400877
Portfeļa struktūra
Ģeogrāfiskais izvietojums
Sadalījums pa nozarēm

Nopirkt
  Rietumu Asset Management investīciju fondu ieguldījumu apliecinājumu izplatītājs ir Rietumu Banka.
 • Klientam ir jābūt atvērtiem norēķinu un investīciju kontiem Rietumu Bankā.
  • Klients aizpilda Rietumu Bankas standarta dokumentu RĪKOJUMS PAR DARĪJUMU VEIKŠANU, norādot:
  • investora identifikācijas datus:
   fiziskām personām – investora vārds, uzvārds, pases numurs vai personas kods; juridiskām personām;
   investora nosaukums, reģistrācijas numurs;
  • investora norēķinu konta numurs;
  • investora finanšu instrumentu konta vai naudas līdzekļu konta numurs;
  • rīkojuma veids (pirkšana);
  • fonda nosaukums;
  • naudas summa fonda ieguldījumu apliecinājumu iegūšanai.
 • Klients nodod rīkojumu Rietumu Bankā.
 • Līdzekļi no naudas līdzekļu konta tiek norakstīti, un investīciju kontā tiek ievietotas fonda daļas.
Klients var iegādāties/pārdot investīciju fondu daļas katru darba dienu.

Visu Rietumu Asset Management fondu daļu vērtība tiek pārvērtēta katru darba dienu. Informācija par fonda vērtību tiek publicēta līdz plkst. 12.00 pēc Latvijas laika mājaslapā www.rietumu.lv.

Ja Rietumu Asset Management saņēma un reģistrēja klienta rīkojumu par fonda daļu pirkšanu/pārdošanu līdz plkst. 15.00 pēc Latvijas laika, rīkojums tiek izpildīts, ņemot vērā cenu, kas aprēķināta rīkojuma saņemšanas dienā.

Ja Rietumu Asset Management saņēma un apstiprināja rīkojumu pēc plkst. 15.00 pēc Latvijas laika, tiek uzskatīts, ka rīkojums ir saņemts nākamajā darbadienā.

Riska profils
Zems risks
Augsts risks
Zems paredzamais ienesīgums
Augsts paredzamais ienesīgums
1
2
3
4
5
6
7

Sintētiskais rādītājs parāda Apakšfonda riska kategoriju, pamatojoties uz Apakšfonda ienesīguma svārstīguma rādītājiem iepriekšējo piecu gadu periodā.

Aprēķinot sintētisko rādītāju periodam, par kuru nav Apakšfonda datu, tiek izmantoti noteiktā tirgus standarta ienesīguma dati. Tirgus standarts ir Bloomberg USD Investment Grade Composite 1-3 Years Bond Index.

Apakšfonds ir iekļauts pirmajā riska kategorijā, jo Apakšfonda ienesīguma datu vēsturiskā gada svārstīgums atrodas intervālā no 0.0% līdz 0.5%. Zemākā kategorija nenozīmē, ka riska nav. Sintētiskā rādītāja vēsturiskie dati nevar būt drošs darbības rādītājs nākotnē. Norādītā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties.

Svarīga informācija

Nav nekādas garantijas, ka apakšfonds sasniegs savus investīciju mērķus, kā arī iepriekšējās darbības rādītāji nevar kalpot par turpmāko ienākumu indikatoru.Fonda nolikums
Fonda prospekts
Informācija ieguldītājiem
Izpildīšanas vietu un darījumu partneru saraksts
Darījumu veikšanas politika
Interešu konflikta novēršanas politika
Funds factsheet
Ar ieguldījumu saistītās izmaksas

Contact us

Rietumu Asset Management sniedz klientiem iespēju noformēt individuālu ieguldījumu portfeli.

Individuālais ieguldījumu portfelis ir pielāgojams investīciju produkts, kas tiek noformēts katram klientam personīgi, ņemot vērā specifiskus mērķus, vajadzības, vēlmes un ierobežojumus.

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)