Par banku Investoriem

Kredīti

Tirdzniecības finansējums

Tirdzniecības finansējumu var saņemt bankas klienti, kuriem ir stabils apgrozījums un ne mazāk kā viena gada pieredze konkrētās preces tirdzniecībā. Klienta līdzfinansējums nedrīkst būt mazāks par 50% (izņemot biržā kotējamas preces, kuru gadījumā līdzfinansējums var veidot 10–30%). Kā nodrošinājums var būt preces noliktavā vai ceļā, kā arī prasījuma tiesības pret debitoriem, kas nodrošinātas ar bankas garantijām, apdrošināšanas polisēm vai dokumentārajiem akreditīviem. Kredītlīnijas minimālā summa ir viens miljons eiro, maksimālā summa ir 25 miljoni eiro, termiņš – līdz 12 mēnešiem (ar iespēju pagarināt).

Tirdzniecības finansējuma pamata veidi

Finansējums preču iepirkšanai pret preču ķīlu (pirmseksporta finansējums)

Banka finansē eksportam paredzētu preču iepirkuma darījumu, piešķirot akreditīvus vai garantijas, vai veicot avansa maksājumu saskaņotam ražotājam/piegādātājam. Finansējumu piešķir avansa maksājuma apmaksas vai preču iekraušanas brīdi līdz preču izvešanai no termināla (ieskaitot preču uzkrāšanu un glabāšanu bankas atzītā terminālā).

Preču iepirkuma finansēšana pret preču ķīlu un prasījumu pret gala pircēju ķīlu, kas ir nodrošināta ar apdrošināšanas polisi, akreditīvu vai bankas garantiju

Banka finansē preču iepirkuma darījumu, izsniedzot akreditīvu vai garantiju, vai arī veic avansa maksājumu. Šādā gadījumā preces piegādā pircējam, ja pircēja maksājumu saistības ir nodrošinātas ar apdrošināšanas polisi vai atzītas bankas garantiju/akreditīvu.

Finansējums pret Baltijas valstu un Krievijas noliktavās esošu preču ķīlu

Šajā gadījumā tirdzniecības uzņēmums iepērk preces par saviem līdzekļiem un izvieto tās saskaņotā muitas noliktavā vai atbildīgas uzglabāšanas noliktavā. Pēc konkrēto preču kā nodrošinājuma saņemšanas banka atver uzņēmumam kredītlīniju. Klients var saņemt preces noliktavā pēc kredītlīnijas attiecīgās daļas dzēšanas.

Finansējums pret ceļā esošu preču kravaszīmju ķīlu
Tirdzniecības uzņēmums iepērk preces par saviem līdzekļiem vai par piegādātāja līdzekļiem. Pēc preču nosūtīšanu apstiprinošu kravaszīmju saņemšanas un to uzrādīšanas bankā, tirdzniecības uzņēmums saņem finansējumu, kas jādzēš līdz brīdim, kad preces nogādātas galamērķa ostā, gala pircēja apmaksas saņemšanas brīdim vai to turpmākas izvietošanas iepriekš saskaņotā muitas noliktavā Baltijas valstīs (atbildīgas uzglabāšanas noliktavā Krievijā), līdz brīdim, kad preces saņemtas noliktavā.

Eksporta faktorings

Banka finansē tirdzniecības uzņēmumu uz visu termiņu, uz kādu tā ir piešķīrusi savam partnerim (preču pircējam) maksājumu atlikšanas iespēju. Pircēja saistībām jābūt nodrošinātām ar apdrošināšanas polisi, bankai pieņemamu akreditīvu vai atzītas bankas garantiju.

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)