Par banku Investoriem

Tirdzniecības finansējums

Valūtas mijmaiņas darījums

Nosakām kursu tiešam un atgriezeniskam darījumam

Piemēram, jūsu biznesa cikla noteiktos posmos ir nepieciešama eiro iegāde pret dolāru ar vēlāku atgriezenisku dolāru atpirkšanu par eiro. Lai izvairītos no dubultām konvertācijas (pretēju valūtas apmaiņas operāciju) izmaksām un dabiska riska, ko rada valūtas kursa svārstības, jūs varat noslēgt valūtas mijmaiņas darījumu.

Valūtas mijmaiņas darījums vienlaicīgi ietver sevī divus darījumus; mūsu piemērā – tas ir viens darījums par eiro iegādi un otrs par to pārdošanu par dolāriem kādu laiku vēlāk. Tādējādi, onvertācijas kurss pirmajā un otrajā darījumā tiek noteikts jau iepriekš un ir zināms. Turklāt, plānojot savu darbu, jūs varat iekļaut attiecīgās izmaksas uzņēmējdarbības ciklā.
Valūtas risks tiek pilnībā nodots bankai.

Valūtas nākotnes darījums

Fiksējam kursu uz kādu noteiktu datumu

Piemēram, jūs iegādājāties kādu preci vai produktu partiju saskaņā ar līgumu, kurā visas cenas un summas ir noteiktas asv dolāros. Pārdot preci jūs plānojat kādu laiku vēlāk, turklāt, par eiro.;
Šādā situācijā rodas valūtas risks, kura avots ir valūtas kursa svārstīgums, jo pēc preces (vai tās daļas) pārdošanas, jums būs nepieciešams konvertēt ienākumus no eiro dolāros. Savukārt, konvertācijas kurss ieņēmumu saņemšanas brīdī būs jums nezināms.Šīs problēmas risinājums ir valūtas nākotnes darījums – līgums ar banku, kurā jūs fiksējat iepriekš noteiktu konvertācijas kursu kādā noteiktā datumā nākotnē.
Šādā gadījumā banka uzņemas valūtas risku un nav būtiski, kāds būs kurss eiro pret dolāru galējo maksājumu brīdī.

Bezpiegādes nākotnes darījums (non-delivery forward, ndf)

Fiksējam kursu bez kāda noteikta datuma

Ja jūsu darījumiem ne vienmēr ir iespējams izplānot laiku un apmēru, tad jums vispiemērotākais būs bezpiegādes nākotnes Darījums. Atšķirībā no parastajiem valūtas nākotnes darījumiem, izmantojot rietumu fx tirdzniecības platformu, jums ir iespēja laika intervālā 24/5 noteikt valūtas kursu un konvertācijas datumu, pēc jūsu nepieciešamības.

Piemērs. Tuvākajās dienās un nedēļās jums būs nepieciešams konvertēt dolārus pret eiro. Jūs uzskatāt, ka šī brīža kurss jums ir pieņemams un jūs vēlaties nodrošināties pret valūtas kursu svārstībām nākotnē. Jūsu rīcība šajā gadījumā varētu būt sekojoša. Rietumu fx tirdzniecības platformā bez reālas līdzekļu kustības jūs iegādājaties 100 000 eiro par asv dolāriem pēc pašreizējā kursa 1.10.


Piezīmes. Vispirms, izmantojot rietumu fx tirdzniecības platformu, jūs pērkat eiro. Kad parādās līdzekļu apmaiņas nepieciešamība, jūs veicat konvertāciju jūsu norēķinu kontā, vienlaicīgi slēdzot beztermiņa valūtas pozīciju platformā. Tādējādi, zaudējums, kas radies no valūtas konvertācijas norēķinu kontā, tiks kompensēts ar peļņu no bezpiegādes darījuma.

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)