Par banku Investoriem

Tirdzniecības finansējums

Hedžēšana

Riski, kas var tikt hedžēti, izmantojot atvasinātos finanšu instrumentus:
pārmaiņas ārvalstu valūtu kursos
EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/RUB u.c.
naftas un naftas produktu cenu izmaiņas
Brent Crude Oil; Gasoil (ICE); Gasoline Euro-bob; European 1% Fuel Oil (CME Clearport) u.c.
lauksaimniecības produktu cenu izmaiņas
kukurūza, kvieši, kafija, kakao, soja, palmu eļļa u.c.
dārgmetālu un rūpniecisko metālu cenu izmaiņas
zelts, sudrabs, platīns, varš, cinks u.c.
procentu likmju pieaugums
3 mēnešu USD starpbanku likme


Hedžu var izmantot visi tirgus dalībnieki - eksportētāji, importētāji, ražotāji un piegādātāji. Ražotājs tādējādi var nodrošināties no iespējamo cenu pieauguma par iegādātajām precēm, savukārt, tirdzniecības uzņēmums - no cenas pazemināšanās laikā no preces iegādes līdz tās piegādes darījumam. Importējošie uzņēmumi, kurus interesē stabilas cenas uz iegādājamajām precēm, var tikt hedžēti pret to iespējamo kāpumu līguma slēgšanas brīdī.

Lai pēc iespējas maksimāli mazinātu preču cenas svārstību risku, vienlaikus ar līguma slēgšanu ir nepieciešams atvērt pretēju pozīciju atvasinātos finanšu instrumentos. Ja preces cena samazinās, peļņa no standartizēta nākotnes darījuma pārdošanas kompensē kritumu preču cenā un pretēji.

PIEMĒRS: NAFTAS BIZNESA HEDŽS

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI: Šajā materiālā norādītā informācija nav uzskatāma par lūgumu, priekšlikumu, rekomendāciju vai aicinājumu pirkt, pārdot vai atpirkt jebkāda veida finanšu instrumentus un/vai pildīt jebkāda cita veida saistības. Šajā rakstā sniegtās informācijas autori, kā arī AS „Rietumu Banka”, reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numurs 40003074497, juridiskā adrese Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija (turpmāk tekstā – Banka), kā kopīgi, tā atsevišķi, neatbild par rakstā ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu, tajā skaitā, bet ne tikai, par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot neiegūto peļņu), kā arī soda sankcijām. Vērtējumi, viedokļi un prognozes, kas paustas šajā materiālā, balstās tikai un vienīgi uz Bankas kvalificētu speciālistu slēdzieniem attiecībā uz materiālā izskatāmajiem finanšu instrumentiem. Šajā materiālā sniegtā informācija ir iegūta no avotiem, kas tiek uzskatīti par drošiem, tajā pat laikā sniegtās informācijas precizitāte un pilnība netiek garantēta. Jebkuram Jūsu investīciju lēmumam ir pilnībā jābalstās uz Jūsu personisko finansiālo stāvokli un investīciju mērķu vērtējumu. Banka vērš Jūsu uzmanību uz to, ka darbības vērtspapīru un finanšu instrumentu tirgū ir saistītas ar risku un prasa atbilstošas zināšanas un pieredzi.

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)