Par banku Investoriem

Konti un maksājumi

FAQ: Maksājumi

 • Es strādāju, izmantojot faksu, kur meklēt maksājuma rīkojuma veidlapu?

  Darba ar faksu process ir aprakstīts attiecīgā sadaļā.

  Nepieciešamo dokumentu veidlapas ir apkopotas sadaļā Dokumenti.

  Lūk tieša atsauce uz Maksājuma rīkojumu, kurš ir sagatavots tā, lai to varētu aizpildīt ar datoru un pēc tam izprintēt.

  Ja Jūs veicat vairāk kā 5 maksājumus mēnesī, izskatiet iespēju pieslēgties internetbankai.

 • Ko nozīmē maksājuma veids: BEN, OUR vai SHA?
  OUR

  Kad klients nosūta OUR veida starptautisko maksājumu, banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "OUR", uzdodot saņēmējbankai izmaksāt saņēmējam pilnu maksājuma summu.

  No klienta konta uzreiz tiek ieturēta nosūtītājbankas vai korespondentbankas attiecīgajā valstī (piemēram, korespondentbankas ASV, ja maksājums ir ASV dolāros) komisijas maksa.

  Ja maksājuma pārsūtīšanas procesā savu komisiju ietur starpniekbanka (trešās valsts banka), caur kuru notiek maksājums, vai saņēmējbanka, šī komisija tiks papildus ieturēta no klienta-nosūtītāja norēķinu konta, bet ne no pašas maksājuma summas.

  Gadījumā, ja uz šo brīdi klienta norēķinu kontā nepietiek līdzekļu, komisijas maksa tiek ieturēta pēc konta papildināšanas. Tajā pat laikā banku praksē ir situācijas, kad starpniekbankas (trešās valsts banka) var neņemt vērā nosūtītājbankas norādes.

  OUR veida maksājumu priekšrocība - saņēmējs saņem precīzu maksājuma summu.

  BEN

  Atšķirībā no OUR, izmantojot BEN veida maksājumus, klients-nosūtītājs apmaksā tikai pirmās bankas komisijas maksu. Korespondentbankas un iespējamā trešās valsts bankas komisijas maksa tiek ieturēta no maksājuma summas. Banku komisijas maksas BEN veida maksājumiem, salīdzinot ar OUR veida maksājumiem, parasti ir zemākas.

  BEN veida maksājumu priekšrocība - zemāki tarifi starptautiskiem maksājumiem un klients nekad banka "nepaliek parādā".

  SHA

  Nosūtot starptautisku maksājumu ASV dolāros vai eiro, iespējams izvēlēties arī SHA veida maksājumu. Šajā gadījumā klients-nosūtītājs apmaksā tikai Rietumu Bankas un (daļēji) korespondentbankas komisijas maksu, bet trešo banku komisijas apmaksā saņēmējs.

 • Kādu maksājuma un komisijas veidu izmantot atkarībā no valūtas un saņēmējbankas valsts?
    Standarta Express
  BEN AUD, CAD, JPY,

  OUR Maksājumi uz EEZ valstīm: visas valūtas, izņemot EUR, NOK, SEK, PLN, CZK, CHF Maksājumi uz EEZ valstīm: USD
  Maksājumi ne uz EEZ valstīm: visas valūtas Maksājumi ne uz EEZ valstīm: EUR, USD

  SHA EUR, NOK, SEK, PLN, CZK, CHF

  EUR

  Eiropas Ekonomikas zonas valstis: Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina un 27 ES valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

 • Kā pareizi aizpildīt maksājuma rīkojumu?

  Lai ātri un pareizi pārskaitītu līdzekļus, nepieciešams norādīt:

  59. aile: Saņēmēja konta numurs
  • IBAN formātā EUR valūtai, pārskaitot uz ES dalībvalstīm;
  • IBAN formātā visām valūtām, pārskaitot uz Baltijas valstīm: Igauniju, Lietuvu, Latviju;
  • Ne IBAN formātā - pārskaitot uz lielāko daļu citu valstu.
  59. aile: Saņēmēja konta nosaukums
  Ja saņēmēja nosaukumā ir vairāk par 35 zīmēm, turpiniet to norādīt ailē Saņēmēja adrese
  59. aile: Saņēmēja adrese
  57. aile: Saņēmējbankas nosaukums
  57. aile: SWIFT kods vai saņēmējbankas kods (ABA, BLZ, Sort code)
  57. aile: Pilsēta un valsts, kur atrodas saņēmējbanka
  70. aile: Maksājuma mērķis

  Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka kontrakta vai līguma numura uzrādīšana NETIEK UZSKATĪTA par pietiekamu informāciju, lai veiktu valūtas maksājumus!

  Laukā „Maksājuma mērķis” ir jāieraksta pilns un precīzs transakcijas mērķis.

  Komerciāla rakstura maksājumiem ir jānorāda:

  • dokumenta, saskaņā ar kuru darījums tiek veikts (līgums, pavadzīme, transporta pavaddokuments vai cits), numurs un datums;
  • detalizēti jāapraksta, par kādu preces vai pakalpojuma veidu samaksa tiek veikta.

  Ja maksājums tiek veikts saskaņā ar aizdevuma līgumu, ir jānorāda aizdevuma līguma numurs un datums, aizdevuma mērķis, termiņš un procenti.

  Krievijas rubļos veicamajiem maksājumiem papildus jānorāda:

  • valūtas darījuma kods;
  • PVN summa, vai jānorāda, ka pakalpojums netiek aplikts ar PVN;
  • izsniedzot aizdevumus/kredītus, ir jānorāda, vai aizdevumam/kredītam tiek aprēķināti procenti, vai tas ir bezprocentu.

  Iepriekšminētajiem kritērijiem neatbilstošus maksājumus Banka vai jebkura no pilnvarotajām korespondētājbankām var noraidīt.

  Gadījumā, ja saņēmējs rekvizītos norāda korespondentbanku saņēmējbankai, tad tas jāuzrāda arī maksājuma uzdevumā:

  56. aile: Korespondentbankas nosaukums
  56. aile: SWIFT kods vai saņēmējbankas kods (ABA, BLZ, Sort code)
  57. aile: Saņēmēja bankas konta numurs korespondentbankā

  Vēršam Jūsu uzmanību, ka noformējot izejošos maksājumus Krievijas rubļos, obligāti ir jānorāda sekojoša informācija:

  57. aile: Saņēmējbankas nosaukums - БИК un korespondentkonts РКЦ
  59. aile: pilnais saņēmēja nosaukums, ИНН (КПП - ja ir) un konta numurs
  70. aile: Maksājuma mērķis
  • Tiek norādīts valūtu operācijas kods (skat. kodu sarakstu), preču, izpildīto darbu, veikto pakalpojumu nosaukumi, preču dokumentu numuri un datumi, par PVN (tiek norādīta PVN summa vai, ka netiek aplikts ar PVN).
  • Kredītu / aizņēmumu gadījumā OBLIGĀTI jānorāda to dzēšanas termiņš, kā arī tas, vai kredīts / aizņēmums ir ar procentiem (šādā gadījumā ir jānorāda arī to lielums) vai bez procentiem.

  Krievijas rubļiem kopējais informācijas apjoms ailēs "Maksājuma mērķis" un "Papildu informācija" nevar pārsniegt 210 simbolus.

 • Kādā valodā aizpildīt maksājuma rīkojumu?

  Maksājuma rīkojumus nepieciešams aizpildīt sekojoši:

  • Krievijas rubļos – krievu valodā kirilicā (ja saņēmēja rekvizīti un / vai maksājuma detaļas neprasa rakstību latīņu šriftā);
  • citās valūtās – latīņu šriftā.
 • Kāpēc nepieciešamas korespondentbankas? Kā izvēlēties korespondentbanku?

  Lai veiktu starptautiskos bankas pārskaitījumus atbilstoši starptautiskajiem banku noteikumiem, nepieciešams izmantot korespondentbanku valstī, kur dotā valūta ir valsts valūta.

  Piemēram, ja jūs vēlaties veikt pārskaitījumu no Latvijas uz Franciju Japānas jēnās, tad jāizmanto korespondentbanka Japānā.

  Pareiza korespondentbankas izvēle var ievērojami saīsināt maksājuma izpildes laiku. Cenšaties izvēlēties korespondentbanku vienā valstī ar nosūtītāj/saņēmējbanku.

  Korespondentbanku saraksts, ar kurām strādā Rietumu Banka, ir publicēts sadaļā Korespondentbankas.

 • Kādu ārējā maksājuma kodu norādīt?

  Saskaņā ar Latvijas Bankas prasību gadījumos, kad Latvijas rezidents veic maksājumus nerezidentam (un otrādi) un maksājuma summa pārsniedz 10000 Eiro (vai ekvivalentu citā valūtā), maksājumu uzdevumā jāuzrāda ārējā maksājuma kods saskaņā ar Latvijas bankas apstiprināto Ārējo maksājumu klasifikatoru 2.1.

 • Cik maksā pārskaitījums?

  Komisijas maksa, kas tiek ieturēta par pārskaitījumu, ir atkarīga no maksājuma summas un valūtas. Tajā pat laikā ir noteikta maksimālā un minimālā komisijas maksa, kuru ietur banka neatkarīgi no pārskaitījuma summas.

  Ar maksājumu tarifiem var iepazīties attiecīgā bankas sadaļā Tarifi

 • Kāda ir komisijas maksa par līdzekļu ieskaitīšanu manā kontā?

  Par līdzekļu ieskaitīšanu norēķinu kontā Rietumu Banka neiekasē komisijas maksu.

  Izņēmums ir tikai MDL (Moldāvijas leja). Informāciju par ieskaitīšanu šajā valūtā var saņemt bankā.

 • Pēc cik ilga laika maksājums sasniedz saņēmēju?

  Ja ir uzrādīti visi saņēmēja rekvizīti, līdzekļi nonāk saņēmējbankā vienas-divu dienu laikā. Gadījumā, ja uzrādītie rekvizīti ir nepilnīgi, maksājuma izpildei iespējams būs nepieciešams ilgāks laiks.

 • Kas notiek, ja maksājuma uzdevumā norādīti nepareizi rekvizīti?

  Lai līdzekļu ieskaitījums jūsu kontā būtu ātrs un korekts, maksājuma rīkojumā ir jābūt pareizi norādītiem saņēmēja pamatrekvizītiem (konta numurs, nosaukums, saņēmēja adrese).

  Ja minētie rekvizīti nav norādīti vai ir norādīti nepareizi, iesakām jums maksimāli ātri sazināties ar jūsu partneri (maksājuma sūtītāju), lai viņš iesniegtu bankā, ar kuras starpniecību nosūtījis maksājumu, precizētu informāciju, kuru pēc tam nosūtītājbanka pārsūtīs saņēmējbankai (Rietumu Bankai). Pēc tam nauda tiks ieskaitīta jūsu kontā.

  Ja saņēmējbanka būs spiesta veikt izmeklēšanu un ienākošā maksājuma ar nekorektiem rekvizītiem manuālu apstrādi, no jūsu konta tiks ieturēta komisijas maksa par izmeklēšanu.

 • Pa faksu nosūtītais maksājuma rīkojums nav izpildīts. Kāpēc?

  Sekojoši iemesli var izraisīt atteikumu izpildīt maksājuma rīkojumu:

  Kontā ir nepietiekams līdzekļu apjoms, lai norakstītu maksājumu vai komisijas maksu par maksājumu.
  Risinājums: papildināt kontu vai pārskaitīt mazāku summu.

  Uzrādīti nepareizi rekvizīti.
  Risinājums: norādiet kontaktinformāciju uz maksājuma rīkojuma un bankas darbinieks ar jums sazināsies

  Uzrādītas nepilnīgas vai nepietiekamas maksājuma detaļas.
  Risinājums: nepieciešams uzrādīt konkrēti par kādu preces, pakalpojuma veidu tiek veikts maksājums. Kontrakta vai līguma numura uzrādīšana NETIEK UZSKATĪTA par pietiekamu informāciju, lai veiktu valūtas maksājumus.

  Nepareiza testatslēga.
  Risinājums: pēc faksa nosūtīšanas piezvaniet un pārbaudiet testatslēgas pareizību.

  Nosūtītais rīkojumu nevar izlasīt.
  Risinājums: pēc faksa nosūtīšanas piezvaniet un pārbaudiet faksa saņemšanu.

  Konts ir iesaldēts.
  Risinājums: piezvanīt bankas Informācijas dienestam un noskaidrot iemeslu.

 • Kā noteikt trešo banku komisijas maksu?

  Diemžēl mēs nevaram uzzināt komisijas maksu, ko iekasē trešās bankas, jo tā mainās atkarībā no saņēmējbankas un korespondentbanku ķēdes.

 • Kādi rekvizīti jāuzrāda pavadzīmē?

  Izrakstot pavadzīmes, mēs iesakām uzrādīt sekojošus rekvizītus:

  • Saņēmējs:[jūsu konta nosaukums Rietumu Bankā]
  • Konta numurs: [jūsu konta numurs Rietumu Bankā]
  • Saņēmējbanka: RIETUMU BANK, SWIFT RTMBLV2X
  • Korespondentbanka*: KBC BANK NV, KREDBEBBXXX
  • Saņēmējbankas konts korespondentbankā*: a/c # 488-5920625-70CAD
  * Pareizās korespondentbankas izvēle ir atkarīga no norēķinu valūtas. Norādītajā piemērā ir uzrādīta korespondentbanka pārskaitījumiem Kanādas dolāros.

 • Maksājums nav ieskaitīts manā kontā, kāpēc?
  Sekojoši iemesli var izraisīt atteikumu ieskaitīt līdzekļus jūsu kontā:
  • Nepareizi uzrādīti Jūsu rekvizīti (konta nosaukums vai numurs).
  • Pienācis līdzekļu atsaukums.

  Risinājums: sazināties ar nosūtītāju un palūgt nosūtīt maksājuma labojumu.

 • Maksājumi kazahstānas tengēs (KZT)

  Lai veiktu maksājumus Kazahstānas tengēs (KZT), noformējot maksājumu uzdevumus, jāievēro šādas prasības:

  Laukā „Saņēmējs” norāda:
  – saņēmēja IBAN konta numuru, kas sastāv no 20 burtu un ciparu zīmēm KZCCAAAXXXXXXXXXXXXX
  – norāda saņēmēja identifikācijas numuru, ko piešķir nodokļu iestāde visiem valsts rezidentiem un nerezidentiem, kas Kazahstānas Republikas teritorijā veic pastāvīgu saimniecisko darbību:

  IIN (ИИН) ̶ individuāls identifikācijas numurs fiziskām personām un privātiem uzņēmējiem;
  BIN (БИН) ̶ biznesa identifikācijas numurs juridiskām personām.

  Dažām nerezidentu bankām, kam Kazahstānas Republikas bankās atvērti korespondentkonti, BIN numurs nav piešķirts, un tādos gadījumos BIN numura vietā raksta 12 nulles.

  Laukā „Maksājuma mērķis” norāda:
  – vienoto maksājuma saņēmēja identifikatora kodu, kas sastāv no septiņiem cipariem;
  – veicot budžeta nodokļu maksājumus ̶ budžeta klasifikācijas kods BKK (КБК) (seši cipari);
  – darījuma dokumenta, līguma, kontrakta numurs un datums;
  – pievienotās vērtības nodokļa summa (PVN), ja tāda piemērojama, izņemot darījumos, kas notiek starp korespondentbankām.

Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)