Balss tirdzniecība Finansēšana Dārgmetāli Rietumu FX RB Trader Station QUIK
no 9:00 līdz 23:00
(Rīgas laiks)
Rietumu.Trading
(tikai zvaniem)
+371 67005525,
+371 67005570
+371 67025226
Tarifi Atvērt kontu Saņemt konsultāciju
Finansēšana

Detalizētāka informācija par finansēšanu

Saņemšanas nosacījumi
 • Summārais finansējuma apjoms viena emitenta vērtspapīriem nedrīkst pārsniegt 0,5% no kārtējās komercsabiedrības tirgus kapitalizācijas.
 • Obligāciju summārais finansējuma apjoms nedrīkst pārsniegt 5% no emisijas.
 • Piešķirot finansējumu valūtā, kas atšķiras no aktīvu valutas, initial margin un stop loss vērtības tiek palielināti par 5%.
 • Finansējot akciju emitentus ar tirgus kapitalizāciju, kas pārsniedz 5 mljrd. dolāru, tiek finansēti tikai tie vērtspapīri (akcijas vai depozitārija kvītis), kas ir laisti apgrozībā G7 valstu biržās.
 • Finansēšanas parametrus noteikšana notiek izmantojot vidējo svērto composite reitingu, kurā iekļauti vismaz divu reitinga aģentūru reitingi vai saskaņā ar Regulas NR 575, 269 pantu, 2 punktu REGULATION (EU) No 575/2013). Ja ir tikai viens reitings, aktīvu ar standarta nosacījumiem nefinansē un to izskata individuāli.
 • Viena emitenta obligācijām brīvi konvertējamā valūtā tiek piemēroti vienotie finansēšanas parametri ar nosacījumu, ka vērtspapīra valūta un finansēšanas valūta ir viena un tā pati.

  Nosaukums
  Valūta
  Reitings
  Termiņš, gadi
  Kredīts,%
  Nodrošinājums,%
  Stop Loss, %
  1.1 Valsts obligācijas
  USD
  AAA+,AAA,AAA-
  <5
  96
  4
  2
  1.2 Valsts obligācijas
  USD
  AAA+,AAA,AAA-
  >=5
  94
  6
  3
  1.3 Valsts obligācijas
  EUR
  AAA+,AAA,AAA-
  <5
  95
  5
  2
  1.4 Valsts obligācijas
  EUR
  AAA+,AAA,AAA-
  >=5
  94
  6
  3
  2.1 Valsts obligācijas
  USD
  AA+;AA;AA-
  <5
  90
  10
  5
  2.2 Valsts obligācijas
  USD
  AA+;AA;AA-
  >=5
  85
  15
  5
  2.3 Valsts obligācijas
  EUR
  AA+;AA;AA-
  <5
  90
  10
  5
  2.4. Valsts obligācijas
  EUR
  AA+;AA;AA-
  >=5
  85
  15
  5
  2.5 Valsts obligācijas
  USD
  A+;A;A-
  <5
  90
  10
  5
  2.6 Valsts obligācijas
  USD
  A+;A;A-
  >=5
  85
  15
  5
  2.7 Valsts obligācijas
  EUR
  A+;A;A-
  <5
  90
  10
  5
  2.8 Valsts obligācijas
  EUR
  A+;A;A-
  >=5
  85
  15
  5
  3.1 Valsts obligācijas
  USD
  BBB+;BBB;BBB-
  <5
  80
  20
  12
  3.2 Valsts obligācijas
  USD
  BBB+;BBB;BBB-
  >=5
  80
  20
  12
  3.3 Valsts obligācijas
  EUR
  BBB+;BBB;BBB-
  <5
  80
  20
  12
  3.4 Valsts obligācijas
  EUR
  BBB+;BBB;BBB-
  >=5
  80
  20
  12
  4.1 Korporatīvās obligācijas
  USD
  AA+;AA;AA-
  <5
  85
  15
  7
  4.2 Korporatīvās obligācijas
  USD
  AA+;AA;AA-
  >=5
  80
  20
  10
  4.3 Korporatīvās obligācijas
  EUR
  AA+;AA;AA-
  <5
  85
  15
  7
  4.4 Korporatīvās obligācijas
  EUR
  AA+;AA;AA-
  >=5
  80
  20
  10
  4.5 Korporatīvās obligācijas
  USD
  A+;A;A-
  <5
  85
  15
  7
  4.6 Korporatīvās obligācijas
  USD
  A+;A;A-
  >=5
  80
  20
  10
  4.7 Korporatīvās obligācijas
  EUR
  A+;A;A-
  <5
  85
  15
  7
  4.8 Korporatīvās obligācijas
  EUR
  A+;A;A-
  >=5
  80
  20
  10
  4.9 Korporatīvās obligācijas
  USD
  BBB+;BBB;BBB-
  70
  30
  15
  4.10 Korporatīvās obligācijas
  EUR
  BBB+;BBB;BBB-
  70
  30
  15
  4.11 Krievijas emitentu korporatīvās obligācijas
  USD
  BBB+;BBB;BBB-
  80
  20
  10
  4.12 Krievijas emitentu korporatīvās obligācijas
  EUR
  BBB+;BBB;BBB-
  80
  20
  10
  4.13 Korporatīvās obligācijas
  (tikai bankas, izņemot krievu)
  USD
  BBB+;BBB;BBB-
  80
  20
  15
  4.14 Korporatīvās obligācijas
  (tikai bankas, izņemot krievu)
  EUR
  BBB+;BBB;BBB-
  80
  20
  15
  4.15 Korporatīvās obligācijas
  USD
  BB+;BB;BB-
  70
  30
  20
  4.16 Korporatīvās obligācijas
  EUR
  BB+;BB;BB-
  70
  30
  20
  5.1 Indeksos ietilpstošo emitentu akcijas
  USD
  DOWJONES, S&P500, NASDAQ100, DAX30, FTSE100, RTX, SMI, CAC40
  80
  20
  12
  5.2 Emitentu akcijas/depozitārie sertifikāti ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi
  USD
  70
  30
  15
  5.3 Krievijas Federācijas emitentu akcijas ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi
  USD
  70
  30
  10
  5.4 Krievijas Federācijas emitentu akcijas ar tirgus kapitalizāciju >=1 miljards
  USD
  60
  40
  25
  5.5 Indeksos ietilpstošo emitentu akcijas
  EUR
  DOWJONES, S&P500, NASDAQ100, DAX30, FTSE100, RTX, SMI, CAC40
  80
  20
  12
  5.6 Emitentu akcijas/ depozitārie sertifikāti ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi
  EUR
  70
  30
  15
  5.7 Fondi, kas brīvi tirgojas biržās (ETF) >=5 miljardi
  USD
  70
  30
  20
  5.8 Fondi, kas brīvi tirgojas biržās (ETF) >=5 miljardi
  EUR
  70
  30
  20
  5.9 RAM Fixed Income Investment Grade Fund USD
  USD
  80
  20
  10
  5.10 RAM Fixed Income High Yield Fund USD
  USD
  70
  30
  20
  5.11 RAM Global Equity Fund USD
  USD
  50
  50
  35
  6.1 Rietumu Bankas parastas obligācijas
  EUR
  90
  10
  7
  6.2 Rietumu Bankas parastas obligācijas
  USD
  90
  10
  7
Diennakts tālrunis
+371 67025555 Rietumu.Info
(tikai zvaniem)
Balss tirdzniecība Finansēšana Dārgmetāli Rietumu FX RB Trader Station QUIK
no 9:00 līdz 23:00
(Rīgas laiks)
Rietumu.Trading
(tikai zvaniem)
+371 67005525,
+371 67005570
+371 67025226
Tarifi Atvērt kontu Saņemt konsultāciju
Saņemt konsultāciju